Hoe is jouw stijl van leren?

In het onderwijs wordt er veelal talig lesgegeven in woorden en in stapjes, dus op een auditief-volgordelijke manier. Dit omdat 95% van de mensen leert door te horen [taaldenken]. Slechts een klein groep leert op een andere visuele manier: door (het geheel) te zien [beelddenken]. Hierdoor sluit het onderwijs voor deze groep kinderen niet goed aan en wordt lesstof niet altijd begrepen en/of onthouden.

Leerprocessen kunnen dan moeizaam verlopen, waardoor ze benodigde basisvaardigheden niet vlot en goed onder de knie krijgen. Extra hulp thuis en op school helpen dan mogelijk onvoldoende, omdat de hulp niet passend is. Dit omdat ze dan meer informatie op dezelfde ‘foute’ wijze krijgen aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of leerproblemen, vaak op een andere manier leren en denken in beelden en niet in woorden. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep kinderen zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens de praktische training ‘ik leer anders’ leren kinderen en ouders om deze leertechniek zelf toepassen. Beelddenken is een andere visuele manier van leren!

De training ‘ik leer anders’ voor als er moeite is met:

 • taal
 • lezen
 • spelling
 • rekenen (automatiseren/ klokkijken)
 • onthouden van informatie (voor toetsen)
 • concentreren
 • huiswerk
 • werkhouding: zelfvertrouwen en motivatie
Beelddenken 1

De cursus “ik leer anders” is geschikt voor leerlingen in het basisschool en scholieren in het voortgezet onderwijs, met en zonder uiteenlopende diagnoses zoals: Dyslexie (leesproblemen), Dyscalculie (rekenproblemen), Autisme,  ADD/ ADHD (concentratieprobleem), Hoogbegaafd, Hooggevoelig en/of Hoogsensitief.

KLEINE TEST:

 • Denk aan het woord STOEL.
 • Wat zie je?
 • Zie je de letters: S – T – O – E – L  ?
 • Of zie je een plaatje van een stoel?
 • Zie je een plaatje dan ben je mogelijk een beelddenker!

Vraag om de gratis test ‘Ben jij / is jouw kind een beelddenker?

stoel

Direct resultaat

Uit de praktijk blijkt dat de leermethode ‘ik leer anders’ effectief is. De test ‘Ben jij een beelddenker?’ geeft aanwijzingen of er mogelijk sprake is van beelddenken. Tijdens de eerste sessie kan het kind direct vertellen of deze leermethode voor hem of haar werkt. Laat uw kind dus niet langer worstelen of aanmodderen op school en thuis. De training ‘ik leer anders’ helpt om informatie te vertalen naar het juiste informatiesysteem: visueel. Zodat je deze techniek ook zelf (in de toekomst) kunt toepassen!

Resultaten van de training

 • vlotter lezen
 • vlotter rekenen
 • informatie beter onthouden
 • meer rust in hun hoofd
 • minder snel overprikkeld
 • beter concentreren
 • beter structuur aanbrengen in hun activiteiten
 • meer plezier in leren
 • meer zelfkennis en positiever zelfbeeld
AGNES OOSTERVEEN ONTWIKKELDE DE BEELDDENKCURSUS “IK LEER ANDERS”

Praktische informatie

 • wat: individuele cursus voor het leren van de visuele leertechniek voor taal en rekenen
 • wie: voor leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs en ouders
 • tijd: gemiddeld 6 sessies van 1 uur
 • waar: bij RT-Praktijk ‘ik leer het’ in Dalfsen
 • kosten: 60 euro per sessie en 40 euro voor het werkboek.
 • extra: aanvullende sessies mogelijk voor begrijpend lezen, verhaalsommen, (toetsen van) wereldoriëntatie, boekverslag en spreekbeurt
 • voorafgaand: test en vrijblijvende intake met de ouders/kind (ook per mail/telefoon mogelijk)
 • tijdens: evaluatie en (herhaald) oefenen van de aangeboden technieken thuis
 • tijdens: ouder(s) bij voorkeur (1 keer) aanwezig, voor het thuis samen verder oefenen
 • na afloop: deelnamecertificaat
RT-PRAKTIJK IK LEER HET GECERTICIFEERD COACH IK LEER ANDERS
ik leer anders coach

Informatie en aanmelden

Mail voor meer informatie en aanmeldingen naar

info@ikleerhet.nl of bel 06-34994462.