Onafhankelijk onderzoek

Op school wordt de ontwikkeling van kinderen in de gaten gehouden door het afnemen van toetsen van de lees- en rekenmethode die er op school dagelijks gebruikt wordt. Om de ontwikkeling ook op lange termijn te kunnen volgen, worden veelal de onafhankelijke Cito-toetsen afgenomen. Bij het Cito-leerlingvolgsysteem wordt het niveau 2 keer per jaar vergeleken met de resultaten van andere leerlingen in Nederland die in dezelfde groep zitten. Het niveau wordt aangegeven door een letter A t/m E en/of cijfer I t/m V. Waarbij de letter A en cijfer I, staat voor goed niveau ofwel boven gemiddeld. En de letter E en het cijfer V, staat voor zwak niveau ofwel onder gemiddeld. Kinderen die moeite en/of een achterstand hebben met een vak, zullen met een C, D, E of IV, V- scoren. Dit geeft een signaal dat de ontwikkeling niet verloopt zoals gewenst en dat extra hulp wenselijk is. Deze scores kunnen voorkomen in rapporten en op de Cito Entreetoets. Het nadeel van de Cito-vragen is dat ze vrij talig zijn en veel leesvaardigheid vragen. Ter controle van deze scores kunnen de onafhankelijke en minder talige Schoolvaardigheidstoetsen worden afgenomen.

Schoolvaardigheidstoetsen

De Schoolvaardigheidstoetsen (SVT) is een alternatief toetspakket om de voortgang van leerlingen te volgen.

Deze zijn bedoeld om het niveau van kinderen in het basisonderwijs vast te stellen in groep 3 tot en met 8. De opgaven van deze toets bestrijken alle aspecten van het onderwijs en zijn een afspiegeling van de leerstof in het basisonderwijs. De SVT is dus te gebruiken om een objectief beeld te krijgen van het niveau.

Om de beginsituatie van de begeleiding precies te kunnen bepalen worden standaard de SVT van dat vak afgenomen en een diagnostisch leergesprek.

Ook kunnen deze toetsen afgenomen worden als controlemiddel van de Citotoetsen als een second opinion. Toetsen blijven immers altijd een momentopname, waarin een kind niet altijd goed uit de verf komt door omstandigheden thuis of op school.

Tussentest

De Tussentest is een intelligentietest voor leerlingen in groep 6. Hierdoor kan er in een vroeg stadium na worden gegaan wat er in een kind zit en het prestatieniveau dat van een kind verwacht mag worden. Aansluitend kan de Leermotivatietoets worden afgenomen, om een indicatie te geven over het behalen van dit prestatieniveau, doordat dit beïnvloedt wordt door factoren, zoals: leermotivatie, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en sociale wenselijkheid.

Het vergelijken van de Tussentest met schoolse prestaties, biedt de mogelijkheid om te bekijken of dit prestatieniveau op school er ook uit komt. Dit geeft de mogelijkheid om eerder in te grijpen en problemen zoals onder- of overpresteren te voorkomen. Daarnaast biedt de Tussentest een eerste indicatie van het schooladvies voortgezet onderwijs.