Ik ben Marloes

Mijn naam is Marloes Kemper-Broeks, ik ben de RT-er van RT-praktijk Ik Leer Het. Als Remedial Teacher geef ik begeleiding en ondersteuning op maat aan kinderen die basisvaardigheden zoals lezen, rekenen of spelling niet voldoende begrijpen of beheersen. Extra aandacht voor deze basisvaardigheden is nodig om goed te functioneren op school en in de maatschappij.

Om kinderen in Dalfsen en omgeving te kunnen helpen met beter leren, spellen, lezen en rekenen, ben ik gestart met RT-praktijk Ik Leer Het. Want als leerkracht en ouder, weet ik hoe frustrerend het is om kinderen te zien vastlopen.

Ik vind het fijn om ook deze kinderen weer te zien groeien en dat ze genieten van de extra aandacht en hun langverwachte succes. Extra zorg en aandacht voor deze belangrijke basisvaardigheden is van groot belang, niet alleen om nu mee te kunnen komen op school maar ook om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Want leren moet je nog je leven lang.

Als gespecialiseerde leerkracht verzorgt Marloes Kemper-Broeks met plezier de individuele tijdelijk extra begeleiding van kinderen zodat ze (weer) beter mee kunnen komen op school. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en om de kwaliteit te waarborgen volgt Marloes regelmatig een lezing, cursus of opleiding. Daarnaast is RT-Praktijk Ik Leer Het aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Uit mijn jarenlange ervaring als groepsleerkracht in het basisonderwijs, weet ik hoe kinderen kunnen worstelen met spelling, lezen of rekenen en hoe lastig dit ook voor hun ouders is. Ondanks dat de scholen zo goed mogelijk onderwijs proberen te verzorgen, betekent het niet dat scholen de ruimte en mogelijkheid hebben om alle leerlingen passend onderwijs te bieden met extra zorg en individuele aandacht. Hiernaast kan het thuis samen oefenen van het “gewone” huiswerk van school tussen ouder en kind moeizaam verlopen en een bron van ergernis en frustratie worden, dat de sfeer veelal niet ten goede komt.

RT-Praktijk Ik Leer Het – Advies en begeleiding als leren niet vanzelf gaat.