Meer leren in minder tijd
en beter onthouden

Op school wordt leerlingen wel verteld wat ze moeten leren, maar niet hoe ze het beste kunnen leren terwijl scholen meer zelfstandigheid verwacht wat betreft het plannen en bestuderen van lesstof.

De cursus ‘Snel leren = leuk leren’ zorgt ervoor dat scholieren en studenten meer grip op hun huiswerk of studie krijgen door dit beter te leren plannen en te organiseren. Ze krijgen inzicht in hun manier van leren en leren technieken om efficiënter te leren. Ze leren tijdens de cursus 2 tot 3 keer sneller lezen, samenvatten met behulp van mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:

 • de huidige manier van leren
 • leerblok, leeromgeving en leertijd
 • doelen stellen
 • zelfvertrouwen en motivatie
 • huiswerk plannen en organiseren
 • snellezen
 • mindmappen
 • efficiënt leren
 • leerstijlen en geheugentechnieken

Direct toe te passen!

Een groot voordeel van de cursus is dat de scholieren en studenten alles wat ze tijdens de cursus leren direct kunnen toepassen op hun schoolwerk of studie, zodat het oefenen geen extra tijd hoeft te kosten. Uiteindelijk gaat het zelfs tijdwinst opleveren!

Voor wie?

De cursus “Snel leren = leuk leren” is bedoeld voor leerlingen vanaf de brugklas (vmbo t/m vwo), voor studenten en voor studerende volwassenen. Ook in geval van dyslexie, ADHD en/of hoogbegaafdheid is de cursus zeer geschikt.

TIME 2 CONTROL IS DE BEDENKER VAN DE CURSUS “SNEL LEREN = LEUK LEREN”

Praktische informatie

 • De cursus wordt gegeven in kleine groepjes. Het is ook mogelijk de cursus individueel te volgen. In dat geval geldt het uurtarief van €65,-.
 • De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur.
 • De cursus vindt plaats in de praktijk van RT-Praktijk Ik Leer Het in Dalfsen. Voor de start van de cursus vindt er een intake (via de mail/telefoon) met de ouders plaats. De leerling/student wordt gevraagd twee korte vragenlijsten in te vullen.
 • Deelnemers krijgen na elke bijeenkomst huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat uit het oefenen van vaardigheden die in de les aan bod zijn geweest. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 15 minuten per dag en is bepalend voor het eindresultaat.
 • Het traject bevat een terugkoppeling vanuit de trainer halverwege en aan het eind van de cursus. Na de cursus worden ouders en leerlingen gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.
 • Na afloop van de cursus ontvangt de leerling een deelnamecertificaat.
 • Bij voldoende interesse wordt er enkele weken na het eind van de cursus een terugkommoment georganiseerd. Dit duurt ongeveer anderhalf uur waar leerlingen/studenten ervaringen kunnen uit wisselen en vragen kunnen stellen.
Leer sneller en efficiënter bij RT-Praktijk Ik Leer Het

Kosten

 • De kosten bedragen €280,- voor de cursus (inclusief materiaal en cursusboek).
 • Na de cursus kunnen leerlingen/studenten tot zes weken na de laatste bijeenkomst voor vragen en ondersteuning terecht bij RT-Praktijk Ik Leer Het in de vorm van emailcoaching. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
 • Indien er na de cursus behoefte is aan extra uitleg en oefening, dan kan individuele coaching aangevraagd worden. De kosten hiervoor bedragen €60,- per sessie (60 minuten).

Informatie en aanmelden

Mail voor meer informatie en aanmeldingen naar

info@ikleerhet.nl of bel 06-34994462.