Moeite of problemen op school?

Met de juiste hulp, komt iedereen verder!

Als gespecialiseerde leerkracht verzorgt RT-juf Marloes de individuele tijdelijk extra begeleiding van kinderen zodat ze (weer) beter mee kunnen komen op school.

Uil%20opening
Advies en begeleiding aan kinderen van de basisschool, het voortgezet onderwijs en volwassenen

Ondersteuning

Remedial teaching is meer dan bijles. Het gaat veel meer om het aanbieden van de leerstof op een andere, meer bij het kind passende, manier.

Bijles buigt zich vooral over de inhoud en kortetermijndoelen zoals het inhalen van achterstanden of voorbereiden op toetsen.

Huiswerkbegeleiding bestaat uit, het maken en leren van actueel huiswerk, agendagebruik, aanbrengen van structuur en hoe te leren.

 Ondersteuning bij gedragsproblematiek en ontwikkelingsachterstand i.s.m. Remedial Teaching.

author author

Juf Marloes

Komt uw kind niet mee met het niveau in de klas? Gunt u uw kind meer zelfvertrouwen? Of heeft uw kind hulp nodig bij rekenen, begrijpend lezen, spelling, taal, lezen of het maken en plannen van huiswerk?

Bij mij ben je voor (tijdelijke) extra hulp aan het goede adres. Want ik ben gespecialiceerd in het begeleiden van leerlingen en scholieren, die moeite hebben met het leren van rekenen, taal en huiswerk.

Remedial Teaching is meer dan bijles. Het gaat veel meer om het aanbieden van de leerstof op een andere, bij het kind passende manier. Door het samen en zelf oefenen, kunnen we de achterstand wegwerken. Zodat je kind een betere basis krijgt en beter mee kan komen op school. 

placeholder user

Juf Marloes

Remedial Teacher & Kindercoach

Ik%20Leer%20Het%20 %20Dalfsennet%20Magazine%20488

Dalfsennet.nl Magazine

Met de juiste hulp, komt iedereen verder!

Download de Checklist met tips hoe je zelf je kind kan helpen. Als het oefenen samen thuis niet goed lukt, weet dan dat je het niet alleen hoeft te doen. Want ik help jullie samen weer op weg.

Download de ChecklistBekijk het artikel

Voor wie

In het onderwijs merk je al snel dat geen enkel kind hetzelfde is. Sommige leerlingen zijn goed in rekenen en anderen weer in taal, maar soms zijn er ook leerlingen waarbij het leren niet zo makkelijk verloopt. Dit kan komen omdat ze moeite hebben met een bepaald vak of door gedragsproblemen en/of angsten.

Basisschool

Voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van de basisvakken zoals rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, bied ik hulp op maat. Uiteraard kan uw kind ook hulp krijgen bij andere vakken.

VO

Bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen aan leerlingen van de middelbare school. Daarbij kijk ik vooral naar wat uw kind nodig heeft om weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school te kunnen.

Voor scholen

Ik biedt leerlingbegeleiding aan op scholen. Scholen kunnen hiervoor een beroep doen op het Nationaal Programma Onderwijs. Maar ook bij ziekte van een collega kan ik de les overnemen.

logo reken-en-taal-praktijk-2021-kleur

 Specialist in begeleiding van kinderen met leerproblemen.

Werkwijze

We werken met een vaste structuur voor de begeleiding. We starten met de intake, dan zetten we een plan van aanpak op en passen dit toe in de lessen. Om de voortgang te kunnen bekijken, plannen we evaluatiemomenten in.

Aangezien wij met onze bijles graag willen aansluiten bij de werkwijze van school, hebben we graag contact met de betreffende leerkracht. In een gesprek met de leerkracht bespreken wij de onderwijsbehoeften van uw kind. Dit houdt in dat we navragen wat de sterke kanten van uw kind zijn en op welke manier uw kind het beste geholpen kan worden. Hierdoor kunnen wij nog beter aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.

Uil%20picto

1.  Intake

Voordat de begeleiding van start gaat vind er altijd een intake plaats.

Uil%20picto

2.  De lessen

De lessen bied ik zowel individueel als in groepsverband aan.

Uil%20picto

3.  Evaluatie

Om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn, plannen we een evaluatie in.

Uil%20picto

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn"

Ignacio Estrada

Hulp in Dalfsen

Remedial Teaching, bijles, Huiswerkbegeleiding 

Bekijk het gehele aanbod
logo%20zonder%20uillogo%20zonder%20uil

Langkamp 6
7721 WP Dalfsen

06-34994462
info@ikleerhet.nl

RT Specialist in Dalfsen

Remedial Teaching praktijk in de regio Dalfsen, Ommen, Zwolle, Nieuwleusen, Vilsteren en Lemelerveld.

LBRT: 162550
KvK: 54833302

De tekst op deze website is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Echter aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zowel ouders als scholen kunnen mij inhuren. Afzeggen kan tot 24 uur van tevoren per mail of telefoon. Anders wordt de les in rekening gebracht.
Reken + taal praktijk Ik leer het is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.